Stor efterfrågan på tryckeri i Stockholm

Det är för närvarande många som vill ha hjälp av en tryckerifirma i Stockholm. Det råder stort intresse för såväl digitaltryck, offsettryck och variabeltryck samt andra typer av tjänster som tryckerier erbjuder. Vår leverantör inom tryckeri växlar nu upp för att kunna möta det stora intresset. Med en gedigen kompetens i hela tryckprocessen, från idé och …

Välkommen till vår hemsida

Denna hemsida kommer handla om skillnaden mellan klassisk konst samt konst man skapar via datorer samt andra enheter såsom iPads samt andra program som är kopplat till elektronik. Ett mycket populärt verktyg heter Photoshop som används väldigt frekvent jorden runt. Med klassisk konst så innebär vi konst som skapas via en pensel eller penna. Det …