Om konstföreningen


Konstföreningen är en verksamhet med syfte att främja konstnärers skapande och fria verksamhet. Sidans syfte är att skriva om relevant information kopplat till konst och konstnärers skapande – men även om andra frågor som är av betydelse för konstnärers liv – såsom privatekonomiska frågor. Sidan ska vara en kunskapsbank där den som är konstnär kan hitta information om diverse saker som kan vara till nytta för denne oavsett om det är privat eller professionellt. Det är av vikt att man som konstnär inte bara hänger sig åt sitt egna skapande utan också tar intryck av andra delar av samhällslivet. Det är så vi vill att den här sidan ska fungera – som en kunskapsbank eller kanske till och med som en handbok. Innehållet kommer därför ha en stor bredd och variation. Bredd och variation bäddar för att den som är intresserad kan fördjupa sig och lära sig mer, och vad kan inte vara mer lämpligt för en konstnär än just det.